Blogit

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 lakimuutokset, joilla osakeyhtiön vähimmäispääomaa koskeva vaatimus poistettiin. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman pääomaa.  Muutoksen myötä mahdollistuu myös se, että osakkeista maksettava pääoma voidaan halutessaan merkitä kokonaisuudessaan osakepääoman sijaan ns. sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Uudistuksen myötä osakepääomaa on mahdollista alentaa myös jo rekisteröidyssä yhtiöissä. Tämä vaatii kuitenkin erillisen velkojainsuojamenettelyn noudattamista ja mahdollisesti myös yhtiöjärjestyksen muuttamista, jos siinä on määräys osakepääoman vähimmäismäärästä.

Uusien osakeyhtiöiden näkökulmasta uudistus tulee luonnollisesti helpottamaan osakeyhtiön perustamista, vähentämään byrokratiaa ja todennäköisesti myös lisäämään niiden määrää. On mahdollista, että yhä useampi toiminimen perustamista harkitseva päätyykin suoraan valitsemaan yhtiömuodoksi osakeyhtiön.  Vaikka osakeyhtiö tuokin mukanaan velvoitteita esimerkiksi kirjanpidon osalta, tarjoaa se samalla myös laajempia mahdollisuuksia mm. verosuunnittelun ja voitonjaon näkökulmasta. Osakeyhtiö on vahvaa kasvua tavoitteleville yrityksille monissa tilanteissa paras yhtiömuoto.

Yrittäjäjärjestöjen keskuudessa muutos on mediasta saatujen tietojen perusteella otettu ilolla vastaan. Uudistuksen onkin nähty vähentävän mm. byrokratiaa ja laskevan samalla kynnystä ja kustannuksia perustaa osakeyhtiömuotoinen yritys.

Muuttuneet vastuukysymykset

Samalla on hyvä luoda silmäys myös niihin muuttuneisiin vastuukysymyksiin, joita muutos tuo mukanaan. Nykyisessä osakeyhtiölaissa on säännös siitä, että osakeyhtiön hallituksen on havaittuaan, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, viipymättä tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen voi realisoitua muun ohella yhtiön vastuuhenkilöihin kohdistuvana korvausvastuuna.  Velvoitetta tehdä ilmoitus osakepääoman menettämisestä ei lakimuutoksen myötä ole poistettu.

Vaikka muutosten koko kuva nähdään vasta niiden astuttua voimaan, niin loppukaneettina voidaan sanoa, että osakepääomavaatimuksen poisto tarjonnee enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ja vaikka osakeyhtiö voidaankin muutoksen myötä perustaa periaatteessa ilman pääomaa, edellyttää yritystoiminnan aloittaminen ja pyörittäminen edelleen sekä riittävää rahoitusta, että hyvää suunnittelua.  Tässä ovat apuna sekä Keski-Suomen Uusyrityskeskus että sen jäsenyritykset.

Kirjoittaja Petri Anttila on WinLaw:n asianajaja, joka on aikaisemmin työskennellyt useiden vuosien ajan liikejuridiikan parissa, muun muassa asianajotoiminnassa, verohallinnossa sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Anttilan erikoistumisalueita ovat yhtiöoikeus ja veroasiat. Yhteys: [email protected] / +358 (0)400 169 753

Haluaisitko perustaa yrityksen, mutta idea puuttuu? Tai ehkä mielessä on ajatuksenpoikanen, mutta epäröit, onko siitä liikeideaksi. Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan Ilona Ukkosen mielestä kaikista ideoista voi kehittyä liikeidea, kunhan ajattelun pitää avoimena ja valmiina muutoksille. Hän jakaa neuvonsa liikeidean kehittämiseen.

1. Idea on vasta alku

Idea voi syntyä esimerkiksi arjessa havaitusta ongelmasta tai tarpeesta, joka kaipaa ratkaisua. Tai se voi perustua omaan osaamiseen tai ammattitaitoon. Ukkosen mukaan idea on alku ja lähtöpiste, joka lähtee kehittymään kehittäjänsä käsissä taustatyön voimalla.
– Idea yksistään sisältää arvoa lähinnä keksijänsä innostuksen verran. Arvo muodostuu ja kasvaa, kun idealle aletaan miettiä suuntaa ja se kehittyy toiminta-ajatukseksi ja liikeideaksi, Ukkonen sanoo.

2. Hanki tietoa

Pyri mahdollisimman nopeasti idealismista rationalismiin eli arvioimaan ideaasi faktoilla ja numeroin. Sitä varten on tehtävä taustatyötä ja hankittava tietoa.
Vastaa näihin:
Minkä ongelman tai tarpeen ideani ratkaisee?
Miten se ratkaistaan?
Kenelle ja minkälaisille asiakkaille ratkaisu on suunnattu?
Millainen markkina on?

3. Katso asiakkaan silmin

Oma idea voi tuntua parhaalta ikinä, mutta kiinnostaako se myös muita? Pyri tarkastelemaan sitä ulkopuolisin silmin.
– Varo, ettei idea ja sen toteuttamistapa kehity liikaa vain oman ajatuksesi ympärille. Ja ettet rakastu siihen, koska silloin sitä voi tuntua vastenmieliseltä muuttaa, Ukkonen neuvoo.
Hän kehottaa kääntämään ajatuksen asiakkaisiin eli mitä he tarvitsevat tai haluavat. Silloin ideaa lähdetään myös toteuttamaan markkinalähtöisesti. Ukkosen mielestä ajattelutavan avoimena pitämistä ei voi korostaa liikaa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, joten omaan ideaan ei parane jämähtää myöhemminkään.

4. Sparraa ideaasi

Altista ideasi ulkopuoliselle arvioinnille mahdollisimman varhain. Kysele muiden mielipiteitä ja ajatuksia. Apuna voi olla vaikkapa kaveri tai kollega. Sparrausapua voi hakea myös oman alueen Uusyrityskeskuksesta, yksityisiltä yritysneuvojilta tai yrityshautomoista. Esimerkiksi Keski-Suomen Uusyrityskeskuksella on erillisiä Ideaklinikka-tilaisuuksia, joissa yritysneuvojat auttavat arvioimaan ja kehittämään ideoita.

5. Valitse toteutustapa

Idealla voi olla useita eri toteuttamistapoja, ja saman asiakkaan tarpeen voi täyttää monella tapaa. Toteuttamistavoista taas voi muodostua useampia erilaisia ansaintalogiikoita. Kilpailutilanne on yleensä kireä. Mieti, millä kärjellä tulet markkinoille. Aiotko kilpailla esimerkiksi hinnalla vai laadulla, entä asiakaspalvelulla vai toimitusnopeudella?
– Vähän paremmin kuin muut riittää, kun se tarjoaa merkittävän paljon enemmän hyötyä asiakkaalle, Ukkonen tiivistää.
Ideaa voi jalostaa myös määrittelemällä yrityksen toiminta-ajatuksen. Se ilmaisee, miksi yritys olemassa ja mikä sen toiminnan tarkoitus on.

6. Ideasta liikeideaksi

Idea alkaa kehittyä liikeideaksi ja kohti liiketoimintasuunnitelmaa, kun
olet päättänyt, mitä tuote tai palvelu on,
tunnistat asiakkaan,
tiedostat markkinan, sen koon ja pelikentän,
tiedät alustavasti, että kysyntää on,
ja valitset tavan, jolla ideaa ryhdytään toteuttamaan käytännössä.
Ukkonen korostaa, että tarve on eri asia kuin kysyntä. Siksi kysynnän selvittäminen on yksi kriittisimmistä asioista liikeideaa kehittäessä.
– Liikeidea on syntynyt, kun idealle on nähtävissä markkina, asiakkaat ja idea on sellainen, että sitä voisi jo lähteä testaamaan alustavasti.

7. Testaa ideaa

Ideaa voi testata jo ennen kuin yritystä on perustettu tai rahaa liikkuu. Mikään ei estä kyselemästä ihmisiltä, olisivatko he kiinnostuneita tietynlaisesta palvelusta tai tuotteesta. Jos vastaus on kieltävä, se on loistava tilaisuus esittää kysymys miksi? Minimum viable product -toteutus on hyvä tapa testata tuotteen potentiaalia. Sillä tarkoitetaan pienimmällä mahdollisella työllä ja kustannuksilla nopeasti toteutettua versiota tuotteesta tai palvelusta.

Nopein ja turvallisin tapa testata sekä omaa yrittäjyyttä että omien ideoiden mahdollisuuksia on etsiä itseä kiinnostavia tai omakohtaisesti arjessa koettuja ongelmia, joihin ei vielä ole ratkaisuja tarjolla.

Tiedämme, että suuri joukko osaavia ihmisiä miettii tälläkin hetkellä oman osaamisensa kaupallistamista, oman yrityksen perustamista tai ideansa toteuttamista muilla tavoin. Mitä enemmän ideoita ihmiset nostavat jalostettavaksi, sitä enemmän toteutuskelpoisia uusia yrityksiä ja timanttiyrityksiä käynnistyy.

Haluamme aktivoida kaikkia yrittäjyyttä harkitsevia ihmisiä tuomaan ideansa esille ja siihen tarjoamme helpon ja nopean väylän, joka on käytettävissä aina ja kaikkialla. Tähän tarkoitukseen olemme lanseeranneet palvelun, jonka avulla idean tai kytevän yrittäjyysajatuksen voi lähteä viemään eteenpäin.

Palvelu on nimeltään IDEANAPPI www.ideanappi.fi

Palvelu on käytössä vapaasti Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen jäsenkuntien alueella.