Uusi työaikalaki käytännössä

Ajankohta: Torstai 26.09.2019, klo 8:00 - 10:30
Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Muutokset koskevat muun muassa työaikalain soveltamisalaa, työajan käsitettä, keskimääräistä säännöllistä työaikaa, liukuvaa työaikaa, kokonaan uutta joustotyöaikaa, työaikapankkia, ylityön enimmäismäärien seurantaa, eräitä lepoaikoja, työvuoroluetteloa sekä yö- ja jaksotyötä. Aamupäivän aikana käydään yksityiskohtaisesti läpi uuden lain muutokset sekä selvennetään niitä konkreettisin käytännön esimerkein. Tilaisuuden aikana perehdytään myös niihin seikkoihin, jotka uuden lain voimaan tulon myötä on hyvä ottaa huomioon työaikaa koskevien asiakirjojen laadinnassa ja päivittämisessä.

Tilaisuuden ohjelma:
 Klo 8.00 Ilmoittautuminen ja aamupala
Klo 8.30 Koulutuksen avaus

Uuden työaikalain sisältö – mikä muuttuu nykytilaan verrattuna?

soveltamisala ja soveltamisalapoikkeukset
työajan käsite
säännöllisen työajan järjestäminen ja paikallinen sopiminen
säännöllisen työajan ylittäminen
lepoajat
joustotyöaika
liukuva työaika
työaikapankki
voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Lakimuutoksen huomioiminen sopimuksissa ja työaika-asiakirjoissa

työaikaa koskevien sopimusten/työaikaehtojen laatiminen ja päivittäminen
työvuoroluettelon laatiminen

Klo 10.30 Tilaisuus päättyy
 
Asiantuntijana tilaisuudessa toimii työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun erikoistunut asianajaja, varatuomari, osakas Timo Jarmas sekä asianajaja, varatuomari Sanna Soukko.
Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 19.9.2019 mennessä: https://kskauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=1728&aid=9ff3155e...