Keski-Suomen Uusyrityskeskus
Certified by Inspecta ISO 9001

Toimintamalli

UUSYRITYSKESKUS EDISTÄÄ UUSIEN, ELINKELPOISTEN YRITYSTEN JA TYÖPAIKKOJEN SYNTYMISTÄ JYVÄSKYLÄN SEUDULLE.

Uusyrityskeskus

 • tarjoaa elinkeinoelämän asiantuntijoihin tukeutuvaa neuvontaa yrittäjiksi aikoville
 • siirtää toimivien yrittäjien osaamisen ja kokemuksen alkaville yrittäjille
 • auttaa alkuun elinkelpoisia yrityksiä
 • vähentää epäonnistumisen riskiä
 • vahvistaa elinkeinoelämän, valtion, kuntien ja opetussektorin yhteistyötä
 • hyödyntää verkostomaisen toiminnan edut kustannustehokkaasti

Uusyrityskeskus ja asiantuntijaverkosto tarjoavat apuaan

 • yritysidean arvioinnissa
 • yrittäjäominaisuuksien arvioinnissa
 • liikeidean kehittämisessä
 • kannattavuuslaskelmien teossa
 • yritysmuodon valinnassa
 • lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä
 • yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkeasioiden suunnittelussa sekä toimitilaratkaisussa